Εξοπλισμός – Μονάδες

Διαγνωστικό Εργαστήριο Απεικονίσεων.

Εξοπλισμός – Μονάδες

Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός του Διαγνωστικού Εργαστηρίου απαρτίζεται μεταξύ άλλων από: Μονάδα Υπερηχογραφίας, Μονάδα Μαστογραφίας / Ακτινολογικό, Μονάδα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας, Ορθοπαντογράφο.

Μονάδα Υπερηχογραφίας

Η Μονάδα Υπερηχογραφίας λειτουργεί με τρία σύγχρονα μηχανήματα υπερήχων της εταιρείας General Electric, τύπου Ε9 (x2) & Logiq 7 Pro. Τα μηχανήματα φέρουν λογισμικό τελευταίας γενιάς, προκειμένου για την εκτέλεση με ακρίβεια και αξιοπιστία όλων των τεχνικών υπερηχογραφίας (ενισχυτικές ουσίες, ελαστογραφία, Doppler υπερηχογραφία).

Μονάδα Μαστογραφίας / Ακτινολογικό

Εκτελούνται ψηφιακές μαστογραφίες και ακτινογραφίες με την τεχνική CR. Στο εργαστήριο είναι εγκατεστημένος σύγχρονος ψηφιακός εξοπλισμός της εταιρείας Carestream Health (Kodak)  για την εκτέλεση ψηφιακών εξετάσεων υψηλής πιστότητας. Η διάγνωση των ακτινογραφιών γίνεται με τη βοήθεια σταθμού εργασίας (workstation) με κατάλληλο  λογισμικό.

Μονάδα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

Στο εργαστήριο λειτουργεί σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας της εταιρείας General Electric (DPX Pro), που προσφέρει παράλληλα τη δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων ανάλυσης σύνθεσης σώματος (body composition analysis).

Ορθοπαντογράφος

Ορθοπαντογράφος της εταιρείας Soredex, για την εκτέλεση πανοραμικών ακτινογραφίων σε ψηφιακή μορφή (CR).

Κλείστε το ραντεβού σας

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας. Συνεργάτης της Γραμματείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.